WanYunbo

2016年4月中旬

√  发布于 
√  标签有 WanYunbo热爱生活2016

/ WanYunbo 地点/ 峨眉、峨边、沙湾
拍摄日期/ 2016-04-16
2016-04-17
// 远望峨眉山。

2016-04-17
// 峨眉山后山。

2016-04-17
2016-04-17
2016-04-17

2016-04-17
// 沙湾美女峰远眺(I)。
2016-04-17
// 沙湾美女峰远眺(II)。


后记:
    照片质量有点渣,大概很难看出风景是否优美;但凑合着传上来,作个纪念。
▽  下一篇 : 二〇一六·五一及以后
△  上一篇 : 何须名苑看春风,一路山花不负侬


添加新评论


【提醒】 留言实行审核通过机制,审核后方予显示,请勿重复提交。

captcha


TOP