WanYunbo

为你而绽放——烟花

√  发布于 
√  标签有 WanYunbo美景欣赏热爱生活2018高考烟花

/ WanYunbo 拍摄日期/ 2018-06-25晚
pics-1806-201.jpg
pics-1806-202.jpg
pics-1806-203.jpg
pics-1806-204.jpg
pics-1806-205.jpg
pics-1806-206.jpg
pics-1806-207.jpg
pics-1806-208.jpg
pics-1806-209.jpg
pics-1806-210.jpg
pics-1806-211.jpg
pics-1806-212.jpg
pics-1806-213.jpg
pics-1806-214.jpg


附录 明·瞿佑《烟火戏》:
  天花无数月中开,五采祥云绕绛台。
  堕地忽惊星彩散,飞空旋作雨声来。
  怒撞玉斗翻晴雪,勇踏金轮起疾雷。
  更漏已深人渐散,闹竿挑得彩灯回。

▽  下一篇 : 七月闲逛(一)——成都博物馆
△  上一篇 : 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海


已有 2 条评论

  1. 眯着眼睛
    眯着眼睛 2018-07-12 , 23:32

    恭喜恭喜!

    1. 谢谢(*^__^*)
      也祝贺你~

添加新评论


【提醒】 留言实行审核通过机制,审核后方予显示,请勿重复提交。

captcha


TOP